Fredericia Furniture

See what we can do >

Sterk variantkonfigurasjon, god prisstruktur og solid kunnskap om møbelindustriens forhold er viktige årsaker til at det familieeide møbelselskapet Fredericia Furniture har valgt Dynamics 365 med TRIMIT Furniture.

Bygget på bransjekunnskap 

See what we can do >

Det er åpenbart at TRIMIT Furniture er bygget på kunnskap fra møbelindustrien, og at de er utviklet på grunnlag av flere års kunnskap fra andre møbelbedrifter. 


Hanne Skovbo 
Prosjektleder hos Fredericia Furniture

Med disse ordene uttrykker Fredericia Møbels prosjektleder Hanne Skovbo sin tilfredshet med standardløsningen TRIMIT Furniture på Microsoft Dynamics 365. 

Produksjon og distribusjon

See what we can do >

Å være nært knyttet til Børge Mogensens berømte design og møbler, opplever det danske møbelfirmaet Fredericia Furniture stor etterspørsel etter møblene sine. 

For å opprettholde og muliggjøre fremtidige vekst- og kontrollutgifter, trengte selskapet en tett kontroll av hele virksomheten. Derfor valgte ledelsen i det anerkjente møbelfirmaet å implementere TRIMIT Furniture på Microsoft Dynamics 365 som sin nye IT-plattform.

En møbleløsning og et standardsystem

See what we can do >

For å sikre den interne implementeringen av løsningen hyret selskapet den profesjonelle heltidslederen, Hanne Skovbo, som prosjektleder for implementeringen.


Som et resultat av sin erfaring valgte hun å kjøpe et system som er så nærme å være en standardløsning som mulig. På denne måten er det enkelt å administrere og oppdatere til nye versjoner til en lav kostnad, samtidig som man følger med i tid og utvikling.

Derfor valgte vi TRIMIT Furniture. Det er det beste systemet på markedet for vår bransje. 

Det har fordelen av å være et standardsystem og en nisjeløsning, som samsvarer godt med våre behov for IT-støtte, fordi vi ikke trenger å være avhengige av dyre konsulenter som må justere systemet hver gang vi trenger å endre mindre detaljer. 
Hanne Skovbo 
Prosjektleder hos Fredericia Furniture

Økt gjennomsiktighet gjennom alle prosesser

See what we can do >

TRIMIT Furniture støtter alle prosesser i hele selskapet: kjøp til lager, produksjon, økonomi, lønn, CRM og salg.

Vi benytter anledningen til å fordøye alle prosessene våre. Vi vil ta utgangspunkt i Lean-filosofien om å redusere avfall, skape flyt og etablere gradvise forbedringer. 

Vi produserer allerede 100% på bestilling. Likevel har vi økt fokus på å redusere lageret av varer av middels og middels kvalitet. 
Videre fokuserer vi også på å kontrollere leveransene fra underleverandørene våre for å gjøre det Just-in-Time. Forutsetningene for denne typen forbedringer er økt gjennomsiktighet og evnen til å planlegge, noe som TRIMIT Furniture gjør oss i stand til å gjøre.
Hanne Skovbo 
Prosjektleder hos Fredericia Furniture